skip to Main Content

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. θεωρεί τα προσωπικά σας δεδομένα πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό συμμορφώνεται με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική αυτή ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ιστοσελίδα :
https://www.ethosmedia.eu/ethos-products/allproducts/

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα για την ιστοσελίδα αυτή είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ETHOS MEDIA Α.Ε., που εδρεύει στον Πειραιά (Φίλωνος 79-81), τηλέφωνο: +30 210 2109984950, Email: info@ethosmedia.eu), εφεξής καλούμενη “ETHOS MEDIA Α.Ε.”.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής

Σκοπός της πολιτικής μας είναι να αποτυπωθούν με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής:

  • Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω του ιστότοπού μας, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση
  • Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
  • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
  • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
  • Ποια έννομα συμφέροντά μας επιδιώκουμε
  • Τι ισχύει για τη συγκατάθεσή σας όταν είναι απαραίτητη
  • Τι ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies
  • Τι ισχύει για τα δεδομένα σας και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Υπερ-σύνδεσμοι (links)

Πότε χρειάζεται να μας δώσετε προσωπικά σας στοιχεία

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας : (Διεύθυνση IP , URL, Browser, OS)

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας. Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο και στόχο έχει τη διασφάλιση των δικτύων από κακόβουλες ενέργειες. Για τον ίδιο λόγο, η λειτουργία αυτή συλλέγει πληροφορίες για τον τύπο του περιηγητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα (windows, android, iOS κλπ) του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα και αποθηκεύονται για το ελάχιστο αναγκαίο διάστημα για την ασφάλεια των δικτύων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας πριν τη λήψη τους, καθώς είναι αναγκαίες για την ασφαλή και ορθή λειτουργία κάθε ιστοσελίδας.

Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται σε αρχεία καταγραφής (log files) στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας μας για 12 μήνες.

Νομική βάση για την αρχική συλλογή των στοιχείων αυτών είναι το άρθρο 4 παρ. 5 εδ. γ’ του ν. 3471/2006, κατά το οποίο επιτρέπεται η τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης. Νομική βάση για τη διατήρηση των στοιχείων σας αυτών είναι το έννομο συμφέρον μας για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στη διατήρηση αυτών των στοιχείων σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εφόσον τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εννόμων συμφερόντων μας ή της αναγκαιότητας συλλογής των δεδομένων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων. Για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού, δείτε παρακάτω στο κεφάλαιο «δικαιώματα».

Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα – Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν, όπως πχ το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από την μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησής σας.

Τα cookies και οι λοιπές παρεμφερείς τεχνολογίες ιχνηλατών, διέπονται από την e‐privacy Οδηγία ΕΚ 2002/58, που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο από τον Ν.3471/2006, και συμπληρωματικά από τον ΕΕ 2016/679 Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αλλά και από τον Ν.4624/2019.

Στην ιστοσελίδα μας αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούμε cookies. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί στο μέλλον θα ενημερωθείτε με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής.

Όταν εγγράφεστε ως συνδρομητής στο περιοδικό Χρήμα μέσω της φόρμας εγγραφής-συνδρομής της ιστοσελίδας μας

Μέσω υπερσυνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητής στο συνδρομητικό έντυπο και ψηφιακό περιοδικό μας Χρήμα. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα μας https://ethos-group.eu/periodiko-hrima-forma-syndromis/ δίνοντας το ονοματεπώνυμό σας, το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνσή σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και τη θέση σας στην εταιρεία, στην περίπτωση που ενεργείτε για λογαριασμό κάποιας εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει επιπλέον να συμπληρώσετε την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης, το αντικείμενο δραστηριότητάς της, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει, καθώς και το αρμόδιο πρόσωπο για την έγκριση της συνδρομής. Παράλληλα, επιλέγετε το είδος της συνδρομής που μπορεί να είναι το πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει τόσο το έντυπο περιοδικό όσο και το ψηφιακό περιοδικό, ή το ψηφιακό πακέτο, που περιλαμβάνει μόνο το ψηφιακό περιοδικό. Τα παραπάνω στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης συνδρομής μεταξύ μας, δηλαδή της αποστολής σε εσάς ή την επιχείρησή σας του περιοδικού με τη μορφή που επιλέγετε, για την τιμολόγησή σας, την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τη συνδρομή σας, αλλά και την παροχή προνομιακών τιμών και εκπτώσεων αναλόγως του αντικειμένου της επιχείρησης.

Με την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής-συνδρομής σας έχετε την επιλογή να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία και των υπολοίπων περιοδικών μας (banks.com.gr, insuranceworld.gr / virus.com.gr / coffeemag.gr), ώστε να μαθαίνετε πρώτοι προσφορές και νέα προϊόντα μας. Αυτό θα το κάνετε παρέχοντας μας τη ρητή συγκατάθεση σας για το σκοπό αυτό, επιλέγοντας την εγγραφή σας στα παραπάνω ενημερωτικά δελτία.

Τη συγκατάθεση σας αυτή μπορείτε να ανακαλείτε οποτεδήποτε με mail στο dpo@ethosmedia.eu , ή πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» ή «unsubscribe» που υπάρχει στο τέλος κάθε ενημερωτικού mail.

Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν από εμάς, για το σκοπό της αποστολής σε σας ενημερωτικών δελτίων, για όσο χρονικό διάστημα εσείς διατηρείτε τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό και δεν την ανακαλείτε. Περισσότερα για την υπηρεσία εγγραφής στο newsletter μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Όταν εγγράφεστε ως συνδρομητής στο περιοδικό Insurance World μέσω της φόρμας εγγραφής-συνδρομής της ιστοσελίδας μας

Μέσω υπερσυνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητής στο συνδρομητικό έντυπο και ψηφιακό περιοδικό μας Insurance World. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα μας https://ethos-group.eu/periodiko-insurance-world-forma-syndromis/ , δίνοντας το ονοματεπώνυμό σας, το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνσή σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και τη θέση σας στην εταιρεία, στην περίπτωση που ενεργείτε για λογαριασμό κάποιας εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει επιπλέον να συμπληρώσετε την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης, το αντικείμενο δραστηριότητάς της, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει, καθώς και το αρμόδιο πρόσωπο για την έγκριση της συνδρομής. Παράλληλα, επιλέγετε το είδος της συνδρομής που μπορεί να είναι το πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει τόσο το έντυπο περιοδικό όσο και το ψηφιακό περιοδικό, ή το ψηφιακό πακέτο, που περιλαμβάνει μόνο το ψηφιακό περιοδικό. Τα παραπάνω στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης συνδρομής μεταξύ μας, δηλαδή της αποστολής σε εσάς ή την επιχείρησή σας του περιοδικού με τη μορφή που επιλέγετε, για την τιμολόγησή σας, την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τη συνδρομή σας, αλλά και την παροχή προνομιακών τιμών και εκπτώσεων αναλόγως του αντικειμένου της επιχείρησης.

Με την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής-συνδρομής σας έχετε την επιλογή να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία και των υπολοίπων περιοδικών μας (banks.com.gr, insuranceworld.gr / virus.com.gr / coffeemag.gr), ώστε να μαθαίνετε πρώτοι προσφορές και νέα προϊόντα μας. Αυτό θα το κάνετε παρέχοντας μας τη ρητή συγκατάθεση σας για το σκοπό αυτό, επιλέγοντας την εγγραφή σας στα παραπάνω ενημερωτικά δελτία.

Τη συγκατάθεση σας αυτή μπορείτε να ανακαλείτε οποτεδήποτε με mail στο dpo@ethosmedia.eu , ή πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» ή «unsubscribe» που υπάρχει στο τέλος κάθε ενημερωτικού mail.

Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν από εμάς, για το σκοπό της αποστολής σε σας ενημερωτικών δελτίων, για όσο χρονικό διάστημα εσείς διατηρείτε τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό και δεν την ανακαλείτε. Περισσότερα για την υπηρεσία εγγραφής στο newsletter μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Όταν εγγράφεστε ως συνδρομητής στο περιοδικό Ph.B Pharma & Health Business μέσω της φόρμας εγγραφής-συνδρομής της ιστοσελίδας μας

Μέσω υπερσυνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητής στο συνδρομητικό έντυπο και ψηφιακό περιοδικό μας Ph.B Pharma & Health Business. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα μας https://ethos-group.eu/periodiko-ph-b-forma-syndromis/ , δίνοντας το ονοματεπώνυμό σας, το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνσή σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και τη θέση σας στην εταιρεία, στην περίπτωση που ενεργείτε για λογαριασμό κάποιας εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει επιπλέον να συμπληρώσετε την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης, το αντικείμενο δραστηριότητάς της, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει, καθώς και το αρμόδιο πρόσωπο για την έγκριση της συνδρομής. Παράλληλα, επιλέγετε το είδος της συνδρομής που μπορεί να είναι το πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει τόσο το έντυπο περιοδικό όσο και το ψηφιακό περιοδικό, ή το ψηφιακό πακέτο, που περιλαμβάνει μόνο το ψηφιακό περιοδικό. Τα παραπάνω στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης συνδρομής μεταξύ μας, δηλαδή της αποστολής σε εσάς ή την επιχείρησή σας του περιοδικού με τη μορφή που επιλέγετε, για την τιμολόγησή σας, την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τη συνδρομή σας, αλλά και την παροχή προνομιακών τιμών και εκπτώσεων αναλόγως του αντικειμένου της επιχείρησης.

Με την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής-συνδρομής σας έχετε την επιλογή να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία και των υπολοίπων περιοδικών μας (banks.com.gr, insuranceworld.gr / virus.com.gr / coffeemag.gr), ώστε να μαθαίνετε πρώτοι προσφορές και νέα προϊόντα μας. Αυτό θα το κάνετε παρέχοντας μας τη ρητή συγκατάθεση σας για το σκοπό αυτό, επιλέγοντας την εγγραφή σας στα παραπάνω ενημερωτικά δελτία.

Τη συγκατάθεση σας αυτή μπορείτε να ανακαλείτε οποτεδήποτε με mail στο dpo@ethosmedia.eu , ή πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» ή «unsubscribe» που υπάρχει στο τέλος κάθε ενημερωτικού mail.

Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν από εμάς, για το σκοπό της αποστολής σε σας ενημερωτικών δελτίων, για όσο χρονικό διάστημα εσείς διατηρείτε τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό και δεν την ανακαλείτε. Περισσότερα για την υπηρεσία εγγραφής στο newsletter μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Όταν εγγράφεστε ως συνδρομητής στο περιοδικό coffee+brunch μέσω της φόρμας εγγραφής-συνδρομής της ιστοσελίδας μας

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητής στο συνδρομητικό έντυπο και ψηφιακό περιοδικό μας Coffee+Brunch συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα μας https://ethos-group.eu/periodiko-coffee-bruch-forma-syndromis/ , δίνοντας το ονοματεπώνυμό σας, το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνσή σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και τη θέση σας στην εταιρεία, στην περίπτωση που ενεργείτε για λογαριασμό κάποιας εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει επιπλέον να συμπληρώσετε την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης, το αντικείμενο δραστηριότητάς της, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει, καθώς και το αρμόδιο πρόσωπο για την έγκριση της συνδρομής. Παράλληλα, επιλέγετε το είδος της συνδρομής που μπορεί να είναι το πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει τόσο το έντυπο περιοδικό όσο και το ψηφιακό περιοδικό, ή το ψηφιακό πακέτο, που περιλαμβάνει μόνο το ψηφιακό περιοδικό. Τα παραπάνω στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης συνδρομής μεταξύ μας, δηλαδή της αποστολής σε εσάς ή την επιχείρησή σας του περιοδικού με τη μορφή που επιλέγετε, για την τιμολόγησή σας, την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τη συνδρομή σας, αλλά και την παροχή προνομιακών τιμών και εκπτώσεων αναλόγως του αντικειμένου της επιχείρησης.

Με την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής-συνδρομής σας έχετε την επιλογή να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία και των υπολοίπων περιοδικών μας (banks.com.gr, insuranceworld.gr / virus.com.gr / coffeemag.gr), ώστε να μαθαίνετε πρώτοι προσφορές και νέα προϊόντα μας. Αυτό θα το κάνετε παρέχοντας μας τη ρητή συγκατάθεση σας για το σκοπό αυτό, επιλέγοντας την εγγραφή σας στα παραπάνω ενημερωτικά δελτία.

Τη συγκατάθεση σας αυτή μπορείτε να ανακαλείτε οποτεδήποτε με mail στο dpo@ethosmedia.eu , ή πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» ή «unsubscribe» που υπάρχει στο τέλος κάθε ενημερωτικού mail.

Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν από εμάς, για το σκοπό της αποστολής σε σας ενημερωτικών δελτίων, για όσο χρονικό διάστημα εσείς διατηρείτε τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό και δεν την ανακαλείτε. Περισσότερα για την υπηρεσία εγγραφής στο newsletter μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Όταν εγγράφεστε ως συνδρομητής στη συνδρομητική ιστοσελίδα μας nplconfidential.com μέσω της φόρμας εγγραφής-συνδρομής της ιστοσελίδας μας

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητής στην συνδρομητική ιστοσελίδα μας nplconfidential.com, συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα μας https://nplconfidential.com/register/ , δίνοντας το ονοματεπώνυμό σας, το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνσή σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και τη θέση σας στην εταιρεία, στην περίπτωση που ενεργείτε για λογαριασμό κάποιας εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης. Επίσης, ορίζετε το όνομα χρήστη σας (username) , καθώς και τον κωδικό εισόδου σας (password), τα οποία θα πρέπει να διατηρείτε εμπιστευτικά. Παράλληλα, επιλέγετε το είδος της συνδρομής που επιθυμείτε (12μηνη, 6μηνη, 3μηνη ή δοκιμαστική με 5 άρθρα). Τα παραπάνω στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης συνδρομής μεταξύ μας, δηλαδή της πρόσβασης σε εσάς ή την επιχείρησή σας του πλήρους περιεχομένου της ιστοσελίδας, για την τιμολόγησή σας και την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τη συνδρομή σας. Για περισσότερα σχετικά με τους όρους χρήσης της εγγραφής σας αυτής μπορείτε να δείτε εδώ.

Όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία newsletter των περιοδικών μας

Μέσω υπερσυνδέσμων που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία των περιοδικών μας Χρήμα Week, banks.com.gr, Insurance World, & virus.com, μέσω mail, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι ενδιαφέροντα άρθρα και νέα, αλλά και προσφορές και νέα προϊόντα μας. Αυτό θα το κάνετε παρέχοντας μας τη ρητή συγκατάθεση σας για το σκοπό αυτό, δηλώνοντας το mail σας. Για λόγους ασφαλείας, την εγγραφή σας θα πρέπει να επιβεβαιώσετε πατώντας τον υπερσύνδεσμο τον οποίο θα λάβετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε (double opt-in).

Τη συγκατάθεση σας αυτή μπορείτε να ανακαλείτε οποτεδήποτε με mail στο dpo@ethosmedia.eu , ή πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» ή «unsubscribe» που υπάρχει στο τέλος κάθε ενημερωτικού mail.

Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν από εμάς, για το σκοπό της αποστολής σε σας ενημερωτικών δελτίων, για όσο χρονικό διάστημα εσείς διατηρείτε τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό και δεν την ανακαλείτε. Περισσότερα για την υπηρεσία εγγραφής στο newsletter μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης

Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες ή άλλες σημαντικές συνέπειες για σας, ούτε δημιουργούμε προφίλ για σας με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR);

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από την ETHOS MEDIA Α.Ε. τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ

Μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ηλεκτρονική μορφή. Το δικαίωμα σας αυτό ισχύει:

Α) εφόσον τα παρείχατε οι ίδιοι

Β) είτε δίνοντας τη συγκατάθεση σας

Γ) είτε για την σύναψη σύμβασης μαζί μας.

Θα τα παραλάβετε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δηλαδή σε έναν τύπο ηλεκτρονικού αρχείου ευρέως χρησιμοποιούμενο και εύκολα αναγνώσιμο από τα κοινά λογισμικά), καθώς και να τα διαβιβάζετε ή να ζητάτε την διαβίβαση τους από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό, να μη επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται. Δεν μπορούν να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που οφείλουμε να διατηρούμε εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων. Διαγραφή προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της σύμβασης ή αδυναμία εκτέλεσής της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.

Αυτό το δικαίωμα σας ισχύει εφόσον ο λόγος της επεξεργασίας τους εκ μέρους μας είναι το έννομο συμφέρον μας και εσείς έχετε αντίρρηση που οφείλεται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας (για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους).

Αυτό ισχύει προκειμένου για τα στοιχεία που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελίδα μας, καθώς και όταν μας αποστέλλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, αλλά και όπου αλλού αναφέρεται στο παρόν κείμενο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό  επεξεργασίας των δεδομένων σας.
Αυτό θα ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και μέχρι να το επαληθεύσουμε, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται είναι παράνομη, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια, ή όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεση που μας δώσατε, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλείτε ελεύθερα, οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, και χωρίς να υποστείτε οποιαδήποτε συνέπεια σε άλλες υπηρεσίες που σας παρέχουμε για άλλους λόγους (πχ βάσει σύμβασης πώλησης προϊόντων μας).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Η Αρχή συνιστά να έρχεστε πρώτα σε επαφή μαζί μας για να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σας. Μπορείτε να το κάνετε δωρεάν, με email στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει ορίσει η ETHOS MEDIA S.A. και στο dpo@ethosmedia.eu . Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210- 6475600, www.dpa.gr, email: complaints@dpa.gr).

Τρόπος άσκησης των άνω δικαιωμάτων:

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στο dpo@ethosmedia.eu .

Είναι πιθανόν να χρειαστεί να σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτοποίησής σας πριν απαντήσουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν ασκεί κάποιος άλλος δικό σας δικαίωμα.

Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του, ή αν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, θα ενημερώνεστε σχετικά τουλάχιστον εντός μηνός για την καθυστέρηση που μπορεί να συνεπάγεται η πολυπλοκότητα του αιτήματος.

Οι πληροφορίες και όλες οι σχετικές ενέργειες απάντησης στα αιτήματα σας παρέχονται δωρεάν, εκτός αν είναι υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για το σκοπό που συλλέχθηκαν, κατά τις διακρίσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις χρήσης τους.

Ποιοι μπορεί να είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

  • Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της ETHOS MEDIA Α.Ε., όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Ενδέχεται στα δεδομένα σας να δώσουμε κατά περίπτωση πρόσβαση σε συνεργάτες μας, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μας (όπως πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων, διαχείρισης ιστοσελίδας, πάροχοι μηχανογραφικής υποστήριξης , εταιρίες μεταφορών, αποστολής μαζικής αλληλογραφίας κλπ) εφόσον οι υπηρεσίες τους είναι αναγκαίες για τη λειτουργία μας και την εξυπηρέτηση σας. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν δεσμευτεί απέναντι μας με σύμβαση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται να μην αποκαλύπτουν σε οποιονδήποτε άλλον.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν ή γνωστοποιηθούν σε κανέναν  για λόγους εμπορικής προώθησης, χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ ή σε διεθνείς οργανισμούς, που δεν απολαμβάνουν απόφαση επάρκειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή χωρίς τις αναγκαίες εγγυήσεις που προβλέπει ο GDPR. Τα δεδομένα της ιστοσελίδας μας φυλάσσονται σε ασφαλείς διακομιστές εντός της Ε.Ε.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν είναι 100% ασφαλές. Σε κάθε περίπτωση, η ETHOS MEDIA Α.Ε. έχει προνοήσει να ετοιμάσει σχέδιο αντιμετώπισης κάθε τυχόν περιστατικού παραβίασης, προκειμένου να εξαλείψει ή να περιορίσει τις συνέπειες του , σύμφωνα με το οποίο εάν δημιουργηθεί υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, θα ενημερωθείτε άμεσα.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ενσωματωμένο περιεχόμενο τρίτων- Υπερσύνδεσμοι (links)

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε δημοσιεύσεις, άρθρα και λοιπό υλικό της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Ένας τέτοιος διαμοιρασμός επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύετε. Επίσης, εφόσον μας ακολουθείτε στα παραπάνω μέσα, ή μας στέλνετε μηνύματα μέσω αυτών, συλλέγουμε όποια στοιχεία σας διαθέτετε εσείς σε αυτά (ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο που χρησιμοποιείτε, φωτογραφία ή avatar κλπ), προκειμένου να σας παρέχουμε ενημέρωση ή να απαντούμε στα μηνύματά σας.

Επίσης, εντός της Ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε ενσωματωμένο περιεχόμενο τρίτων (πχ βίντεο από το You Tube, εικόνες, άρθρα κλπ)ή υπερσυνδέσμους (links) προς τρίτες ιστοσελίδες. Το ενσωματωμένο αυτό περιεχόμενο ή το πάτημα του link συμπεριφέρεται τεχνικά ακριβώς όπως εάν είχατε επισκεφτεί την ιστοσελίδα που το περιέχει.

Οι παραπάνω ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάθε φορά την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας που εισέρχεστε.

Σε περίπτωση που οι υπερσύνδεσμοι της ιστοσελίδας μας ή το ενσωματωμένο περιεχόμενο οδηγούν σε ιστότοπους όπου παρουσιάζονται στο κοινό προστατευόμενα πνευματικά έργα, δεν φέρουμε ευθύνη για την περίπτωση που οι ιστότοποι αυτοί προβαίνουν σε παρουσίαση χωρίς την άδεια των δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση, η ETHOS MEDIA Α.Ε. δεν τοποθετεί ουδέποτε υπερσυνδέσμους με κερδοσκοπικό σκοπό και ελέγχει κατά το δυνατόν τους υπερσυνδέσμους αυτούς, ως προς τους ιστότοπους που οδηγούν, ώστε να μην παρουσιάζει προστατευόμενα έργα χωρίς την άδεια του δικαιούχου των πνευματικών ή συγγενικών τους δικαιωμάτων.

Ενημέρωση και τροποποίηση

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής: Σεπτέμβριος 2022

Back To Top